Firma Sobtrade Hanna Sobiech, przy wykorzystaniu środków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, realizuje projekty:

“Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Sobtrade Hanna Sobiech” Działanie 6.1 Paszport do eksportu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym.

Całkowity koszt realizacji projektu:  192.300,00 PLN.
Kwota dofinansowania:  96.150,00 PLN.
Umowa o dofinansowanie nr UDA–POIG.06.01.00-14-682/11-00.
Okres realizacji: 01.01.2012 – 31.12.2013

Osoba odpowiedzialna za projekt 6.1 paszport do eksportu
imię i nazwisko: Hanna Sobiech
e-mail: sobtrade@sobtrade.info

„Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Sobtrade Hanna Sobiech”Działanie 6.1 Paszport do eksportu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym.

Całkowity koszt realizacji projektu:  10.000,00 PLN.
Kwota dofinansowania:  8.000,00 PLN.
Umowa o dofinansowanie nr UDA–POIG.06.01.00-14-392/10-00.
Okres realizacji: 01.03.2011 – 31.05.2011

Osoba odpowiedzialna za projekt 6.1 paszport do eksportu
imię i nazwisko: Hanna Sobiech
e-mail: sobtrade@sobtrade.info

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Inwestujemy w Waszą przyszłość
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dotacje na innowacje

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego